Marjan Roling

...door passie gedreven

Adviseur in opleiden en ontwikkelen; 
Trainer; Coach; Ontwikkelaar

Persoonlijk

In dialoog op zoek

Resultaatgericht

Planmatig werken

Uitgaan van mogelijkheden

Aansluiten bij wat er is

Ontwikkelen Trainingen & Materialen

30 jaar ervaring

Mensgericht werken en aansluiten op de ontwikkelingsfase van deelnemers zijn mijn uitgangspunten.

In mijn optiek zit achter elk gedrag een behoefte. Dit geldt voor zowel de doelgroep waar wij voor werken als voor de organisatie waarbij we in dienst zijn, maar ook voor onszelf als individuele medewerker van de organisatie.

Op zoek gaan naar drijfveren, talenten benutten, expertises ontwikkelen, de mens achter zijn deskundigheid willen zien, kenmerkt mijn manier van werken.

Ik ben geboren in Rotterdam, 45 jaar woonachtig in Zeeland, werkzaam in de gezondheidszorg, 30 jaar ervaring in het geven van trainingen en ontwikkelen van lesmateriaal.

Inmiddels zet ik mijn expertise in voor externe partijen. 
Ik ben geworden wie ik ben, omdat ik vaak kansen heb gekregen vanuit mijn werkomgeving. Ik heb me altijd kunnen ontwikkelen, en doe dit nog steeds.

Portfolio

Voor deze instellingen heb ik gewerkt aan…

Adviseur Opleidingen

Als adviseur opleidingen bij SVRZ ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen, samenstellen en geven van leiderschapsprogramma’s. Geïnspireerd door leidinggevenden en mijn collega waarmee ik de basistraining “TIL” (teamleiders in leiderschap) ontwikkel en geef, sta ik met één
been in de realiteit en met het andere been krijg ik de kans om innoverende ideeën voor te stellen en uit te voeren. 

Samenwerkingspartner

Als intensieve samenwerkingspartner van Co-engaged bouw ik samen met Petra Varenkamp
aan een ontwikkeltraject voor verschillende kerngezond centra in de provincie Zeeland.
Fontys is hierbij een belangrijke partner. Ik ben didactisch adviseur voor onze trainers en
algemeen adviseur voor Co-engaged. We begeleiden in dit traject reguliere groepen uitvoerende professionals en beleidsprofessionals die de schakel zijn tussen directies/besturen en de uitvoerende professionals.

Wat maakt een team een team?

Individuen met persoonlijke drijfveren en
talenten verdiepen zich in zichzelf en hun teamgenoten. in een veilige sfeer en een stimulerende leeromgeving komen zij uit op een gemeenschappelijke teammissie waarbij zij uitgaan van de teamwaarden van de organisatie.

Teambuilding

Voor teambuilding binnen een redelijk nieuw team ben ik uitgegaan van individuele talenten en stilstaan bij waardering voor elkaar. Elkaar op een andere manier leren kennen en weten “waar de ander van is”. Tijd maken binnen de drukte van de dag om stil te staan bij de opdracht die deze afdeling heeft om daarna te komen tot concrete afspraken. En om vanuit oprechte interesse in elkaar efficiënter met elkaar aan de slag te gaan.

Sociale Rol Versterking

Procesbegeleider / trainer samen met Petra Varenkamp voor de buurtteammedewerkers – Sociaal Domein Gemeente Vlissingen. Diverse theorieen omgezet in praktijkgerichte oefeningen vanuit Leidende Principes en Positieve Gezondheid in een vijftal bijeenkomsten. Dit project is afgesloten met een product in wording. 

Drakenland & Giraffenpad

I.o.v. Polderdijk en Partners heb ik een van de workshops gegeven op een inspiratiedag van Kinder Opvang Walcheren.
Open communiceren en oprecht luisteren naar elkaar. Verbindende communicatie op een creatieve manier aangeboden.

Project Zeg het Ons

Mensen met een verstandelijke beperking opgeleid tot onafhankelijke interviewers voor een kwaliteitsmeting voor diverse zorginstellingen

BRIM koffer

In mijn functie als opleidingsadviseur van SVRZ heb ik gewerkt aan de ontwikkeling van een BRIM workshop die het levensverhaal van de client vertaalt in betekenisvolle rollen voor nu.

Drieluik

Driedaagse training voor een afdeling mee ontwikkeld over Drijfveren, Talenten, Expertises. Dit gaf input aan een onderzoek van een gewaardeerde oud collega.

Dagvoorzitter

Gespreksvoorzitter tijdens een middag waarin interessante workshops werden aangeboden. Zicht  Zorgbelang en op zoek naar samenwerking. Dit ter gelegenheid van de nieuwe locatie ZorgBelang in Zeeland.

Ondersteuningsdenken

Training voor intern begeleiders van Scalda ontwikkeld en gegeven op basis van het  ondersteuningsdenken.
Hierbij wordt uitgegaan van talenten en mogelijkheden van studenten.

Gemeenschappelijk missie

Procesbegeleider in opdracht van de Gemeente Veere. Samen met de projectleden van het ‘ Projectplan doorontwikkeling onafhankelijke clientondersteuning’  een gemeenschappelijke missie geformuleerd om daarna vanuit deze gemeenschappelijkheid het project verder uit te zetten.

Teambuilding

Procesbegeleider voor Jeugdgezondheidszorg Goes. Een team waarbij talenten, persoonlijke en professionele deskundigheid samen komen en onderliggende waarden worden besproken.
Theorie en praktijk vinden elkaar in de aangeboden werkvormen.

Leskist Rechten & Keuzes

In opdracht van de Provincie Zeeland heb ik een leskist gemaakt voor 20 zorginstellingen. Thema: mensenrechten gelden ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat kan ik voor je doen?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Verbinding Organisatie & Werknemers

Door passie gedreven sluit ik aan bij vragen op gebied van leren en ontwikkelen bij personen en teams die zich vanuit hun drijfveren, talenten en expertises willen ontwikkelingen en zodoende passen binnen de visie van de organisatie waarin zij werken.

Trainings advies op maat

Het op maat aanbieden van training en advies voor het kiezen van de juiste interventie is mijn vak.  Ik onderzoek samen met jou op een integere manier de onderliggende vraag en we kiezen daarbij de juiste werkvormen en de volgorde van het proces of leertraject. Dat maakt het advies op maat.

Uitgaan van mogelijkheden

Vanuit ondersteuningsgericht denken in mogelijkheden is geen brug me te ver. Tijdens het geven van trainingen/workshops maak ik gebruik van ervaringsgericht leren door vele werkvormen in te zetten die aansluiten bij de voorkeursleerstijlen van de deelnemers.

Verbindende communicatie

Op een open manier met elkaar communiceren, oprecht luisteren naar elkaar. Interpretaties en oordelen vertalen naar behoeftes. Behoeftes vertalen in verzoeken.
Dit maakt een team een team, in verbinding met de organisatie.
Een team dat elkaar vertrouwt en respect heeft voor elkaar.

Meervoudige intelligentie

Volgens Howard Gardner betekent intelligentie “de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen”. Dit kan dus op verschillende (meervoudige) manieren.
Als coach Meervoudige Intelligentie maak ik hier gebruik van en zet ik verschillende werkvormen in bij mijn trainingen zodat alle intelligenties worden aangesproken.

Individueel advies

Ieder mens is uniek. Ieder team is uniek. Iedere organisatie is uniek. Daarom vind ik het belangrijk om samen met jou te kijken welk traject of interventie past bij jouw team of jouw organisatie. Ik streef naar objectieve praktische resultaatgerichten adviezen. Hierbij maak ik gebruik van een groot netwerk van specialisten met dezelfde mensvisie als ik.

Coaching

Door aan te sluiten bij jouw ervaring, talent en expertise weet je welke weg je moet gaan en kom je achter jouw drijfveren. Wil je hierin gecoacht worden samen met jouw team? Ik adviseer en denk mee. Ik werk hierbij samen met betrouwbaar en ervaren partners. 

Procesbegeleiding

Ben je op zoek naar een op vertrouwen gebaseerd cyclisch sturend proces? Vanuit de pyramide van Lencioni en het commitment ten opzichte van de visie van jouw bedrijf werken we aan continue verbetering van processen en resultaten. 
Ik adviseer u graag.

Werkwijze

Geheim van het succes

Zorgvuldig op zoek naar de vraag achter de vraag…

Niets is wat het lijkt…

Beginsituatie

In kaart brengen wat de start situatie is.

Gewenste eindresultaat

Wat wil je je dat er anders gaat?

Wat is daarvoor nodig?

Een training of juist een andere interventie?

Evaluatie Borging

Zorgen dat het oplevert wat we hebben afgesproken.

Ervaringen van anderen

Dit zeggen mensen over mij…

Marjan verwelkomt je met een grote glimlach en een flinke dosis spontaniteit. Daarna omarmt ze je met haar enorme kennis en haar oprechte interesse in al wat menselijk is.

Voor mij is Marjan iemand die luistert, die met je meedenkt en met voorzichtigheid kritische vragen kan stellen. Zij heeft zoveel passie en vaardigheden in haar rugzak dat ze altijd een manier vindt om je in beweging te zetten.
Samenwerken met Marjan is een verademing!

Sabine Verstijnen, biografisch coach,het verhaal van je leven

www.bijwijzevanschrijven.nl

Als leidinggevende van Marjan heb ik superfijn met haar samengewerkt en veel van haar geleerd.

Onderzoekend, verbindend en gepassioneerd.

Met haar creativiteit en vakdeskundigheid weet zij trainingen voor leidinggevenden altijd inhoudelijk goed en ook inspirerend te maken.
Kleurig, divers en sprankelend als een veldboeket, sterk en doorzettend als een steenbok. Zo is zij.

Willem van der Grinten
Voormalig stafdirecteur PO&O

SVRZ

Marjan is zeer resultaatgericht en door haar creativiteit en enthousiasme weet ze de meest gecompliceerde vraagstukken om te zetten 
in overzichtelijke en bruikbare structuren en maatwerktrainingen.

Opvallend is voor mij dat Marjan snel inzicht heeft hoe de opbouw van een training in elkaar zit en
hoe gemakkelijk ze mensen met elkaar in verbinding stelt.
Naast deze professionele kwaliteiten is Marjan een fijn mens om mee samen te werken.

Jeroen Portier, Wethouder Gemeente Vlissingen 

https://www.vlissingen.nl/bestuur/college-bw/wethouder-jeroen-portier-groenlinks.html

Marjan blijft dicht bij de praktijk en de ervaringen van mensen. Dat koppelt ze aan de kennis van haar vakgebied. Het van daaruit ontwikkelde materiaal voldoent dan direct aan de behoefte en wordt ook meteen in de praktijk getest en verfijnd. 


Daarnaast is Marjan een bron van energie en enthousiasme. Ze staat nooit stil en zoekt altijd naar mogelijkheden. Dat inspireert en maakt dat ik er altijd naar uitkijk om met haar samen te werken.

Martien Luteijn, eigenaar LUTEIJN positioning & design

www.martienluteijn.nl

Voor mij is Marjan een legende op het gebied van gedragsmodellen. Ze weet diverse situaties waarin gedrag van personen een rol speelt te analyseren en uit te leggen. De praktische tips en inzichten die Marjan je geeft, helpen je verder als mens en als professional. 

Haar bescheidenheid siert haar, maar is niet nodig: ze is een topper! 

Christie Steenbakker, beleidsadviseur Arbeidsmarkt

www.aandeslaginzeeland.nl

Marjan haar enthousiasme en betrokkenheid werken aanstekelijk op teams en deelnemers van workshops.

Ze gaat steeds op zoek naar creatieve werkvormen die eenvoudig transponeerbaar zijn naar de eigen werkcontext.

Zo laat ze je naast het persoonlijk leereffect ook meegenieten van tools die jij morgen kan inzetten in je eigen werk. Ik voel me dankbaar wanneer ik in haar buurt mag mee-maken en vormgeven.

Bert Stienaers, eigenaar Vice Versa Begeleiding

www.viceversabegeleiding.be

Marjan is betrokken, sprankelend en creatief.


Ze verplaatst zich in anderen en ziet wat nodig of helpend is.Ze weet hen met haar kennis, durf en enthousiasme in hun kracht te zetten.

Philippe van Hartingsveld, adviseur Telengy

www.telengy.nl

Marjan heb ik leren kennen als een bevlogen mensgerichte en kundige trainer en coach. Zij is didactisch erg sterk en bijzonder creatief in het ontwikkelen van en hanteren van werkvormen.
Bovenal werkt zij vanuit een respectvolle en integere houding waarbij zij het individu steeds centraal stelt. 

Jos H.M. van Loon, PhD. Gastprofessor Universiteit Gent

www.ugent.be

Marjan is een van de oprechtste mensen die ik ken. Ze blijft je verrassen met haar kennis van zaken en haar oplossingsgerichte voorstellen.

Ze is inspirerend, een gevoelsmens, slim en bescheiden. Wat ze doet, doet ze met volle overgave.

Esther Caljouw, eigenaar Suffe Tutten

www.suffetutten.nl

Neem contact op

Ik reageer zo spoedig mogelijk.